CENÍK A ZRUŠENÍ POHOVORU

 

Vstupní pohovor................................................... ...............1 800 Kč

     Úvodní pohovor (získání podrobné anamnézy) trvá přibližně 1 - 1,5 ho-

diny, v ceně pohovoru je následné zpracování případu (analýza, reperto-

rizace, určení homeopatického léku), homeopatický lék a jeho zaslání.

Kontrolní vyšetření,  zhodnocení reakcí a změn, výběr léku a jeho 

                                                          podání či zaslání............900 Kč

      Kontrolní pohovor trvá cca do 1 hodiny. V ceně kontrolního vyšetření

jsou i telefonické či mailové konzultace během následujících 3 měsíců.

První kontrolní vyšetření probíhá cca za 6 týdnů po podání léku, další pak

po 3 měsících nebo dle potřeby.

Vstupní pohovor pro děti do 3 let.......................................1 500 Kč

Kontrolní vyšetření pro děti do 3 let.....................................800 Kč                       

Zrušení konzultace

 

Pokud potřebujete zrušit předem domluvenou konzultaci, prosím dejte mi o tom včas vědět. Domluvíme se na jiný termín. Moc vám děkuji.

Storno poplatek

Zrušení 2 dny předem a déle:
bez poplatku

Zrušení 1 den před konzultací nebo v den konzultace:
Vstupní vyšetření: 1000 Kč
Kontrola: 400 Kč

Storno poplatek prosím zašlete na účet 107 44 85 93 / 0300.

Zavedení stornopoplatků platí od 9. 2. 2015