HOMEOPATIE

    

Homeopatie je více než 200 let starý léčebný systém, jehož zakladatelem je slavný lékař Dr. Samuel Hahnemann (1755 - 1843). Jejím základním principem je "zákon podobnosti" (similia similibus curantur - podobné se léčí podobným), což znamená, že lék, který má schopnost vyvolat určité účinky u zdravého člověka, může také jakoukoliv nemoc s podobnými příznaky vyléčit.

Homeopatie neléčí nemocný orgán, ale bere člověka jako celek, tj.  propojenost těla, duše i ducha. Patří  mezi celostní léčebné systémy a odstraňuje tak pravé, vnitřní příčiny nemoci. Každý v sobě nosí svého vlastního lékaře. Schopnost léčit je funkcí samotné životní síly. Hahnemann ji nazval vitální silou. Nemoc pak chápeme jako narušení této síly. Homeopatická medicína se snaží napravit narušenou vitální sílu a tak zvýšit schopnost těla vyléčit se samo.

K výběru homeopatického léku potřebuje znát lékař  celou řadu symptomů, které odlišují člověka jako jednotlivce. Zjišťuje podrobnosti z pacientovy osobní a rodinné anmnézy, jeho chuť k jídlu, spánek a atd. a ptá se na jeho povahu, starosti, obavy. K homeopatické praxi patří tedy hluboké naslouchání pacientům, abychom pochopili jejich nemoci v souvislostech a se stylem života. Každý příběh je jedinečný.